tracheal 02 sm

Při objednávce 10 ks tracheálních rourek jedné velikosti, nabízíme slevu 4 Kč/ks. Sleva vám bude odečtena až na faktuře.

V případě, že kupující je fyzickou osobou, jsou prodávajícím zpracovávány jeho osobní údaje ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“) účinném od 25. 5. 2018, a to v pozici správce.

Bez ohledu na to, zdali je kupující fyzickou či právnickou osobou, mohou být prodávajícím též zpracovávány osobní údaje zaměstnanců kupujícího ve smyslu GDPR, účinném od 25. 5. 2018, a to v pozici správce. Prodávající v pozici správce zpracovává ty osobní údaje, které kupující poskytnul při uzavírání smlouvy, respektive při vyplnění registračního formuláře, a to s ohledem na nezbytnost takového zpracování pro splnění smlouvy, a tedy poskytnutí smluvených služeb.

Prodávající dále zpracovává uvedené osobní údaje a údaje o způsobech využívání svých služeb kupujícím na základě svých oprávněných zájmů pro marketingové účely související s poskytováním svých služeb.

Poskytnutí uvedených osobních údajů je smluvním požadavkem prodávajícího. Ke zpracování osobních údajů bude docházet po dobu 5 let od ukončení trvání smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím, a to pro případné určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Prodávající nepředá osobní údaje kupujícího žádným dalším příjemcům.

Kupující má v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů právo:

• žádat o informace o kategoriích zpracovávaných osobních údajů, účelu, době a povaze zpracování a o příjemcích osobních údajů;
• požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů;
• požádat při naplnění podmínek stanovených relevantními právními předpisy, aby osobní údaje byly opraveny, doplněny nebo vymazány, případně jejich zpracování omezeno;
• vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů a právo podat stížnost u dozorového úřadu;
• být informován o případech porušení zabezpečení osobních údajů a to tehdy, pokud je pravděpodobné, že daný případ porušení bude mít za následek vysoké riziko pro jeho práva a svobody.

Uložit
Uživatelské nastavení
Používáme pouze technické soubory cookies, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookies odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout vše
technické cookies
nutné cookies pro chod stránek